X
تبلیغات
๑ღعاشق سعید معروف๑ღ

والیبال ینی سرعتی زن بودن

یگانه معروف , yeganeh4444

امید اف آی , omidfivb

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلام دوست جونیا!!!ببخشید سرم شلوغه

1gi4.blogfa.com

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

از این متنا که خودم حالم ازشون بهم میخوره اما خب...

من...

معلما مدرسمون...

و دیگر هیچ

نه و دیگر ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

بودن یگی یا نبودن یگی

واقعن مسئله اینه؟بنی من اگه باشم یا نباشم این معادله دو مجهولــی حل میشه؟

احساسات یا منطق...عشق یا خنثی بودن...

سازگار نیست...تو با عشق خنثی باشی ...با منطق احساساتتو بروز بدی یا در عین بودن نباشی و برعکس...نمیشــــــــــــــه

اما میشه...اطرافمونو نگا کنیم...ما دقیقن به همین حالتا نیاز داریم...

با این حالتا شاید مهمتر از قبل باشیم...

الف)

1-باشی و نباشی...یه جاهایی که نیازه باشی کسی بهت نیاز داره نباشی...عذابش بدی تا بفهمه هستی مهمتر از قبل

2-با خنثی بودن عشق بورزی...کثیف ترین حالت ممکن...دوسش نداشته باشی و بگی دوست دارم...شکست بخوره...ناامید بشه...خودشو فراموش کنه و تصمیم بگیره مث تو بشه...جهان پر شه از یه عالمه عشق دروغین...

3-با منطق عشقتو بروز بدی...بگو اگه این کارو کنی منم دوست دارم...بذا به خاسته هات برسونتت

ب)

1-نباشی و باشی...ینی انقدر یکیو دوس داشته باشی که حتا اگه اون جایی نباشی که هست هم دلت اونجا باشه...

2-با عشق خنثی باشی...عاشق باشیو نگی دوست دارم...بذاری با اون کسی که دوسش داره حرف بزنه نه با تو...بذاری راحت باشه با اونی که دوسش داره

3-در عین عاشق بودن منطقی باشی...بگی اگه من برمو بگم عاشقتم شاید اونیو که دوس داره از دست بده....

کدوم؟؟؟

میخای کدوم باشی؟؟؟

اگه الف باشی یه آدم موفق و با سیاستی

اما

اگه ب باشی دیوونه ای

از دید این آدم بزرگا

دکتر شریعتی من تصمیم خودمو به همین زودیا میگیرم...انسان نقطه ایست بین صفر و بی نهایت...بی نهایت فرشته و بی نهایت لجن

یگی اینا رو نوشته است

با تشکر

و

خوشالم که یه معادله دو مجهولیو حل کردم

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

 
مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...
+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

بهم بگو اینجوری نیستی

جون یگی بگو

تو رو جون همون سعیده که خیلی دوسش داری

بگو...

بگو مث لعنتی عزیزم نیستی

یگی داره زار میزنه

یگی داره مث سگ گریه میکنه

بگوووووووووووووو

یگی داره واقعن میمیره...شوخی شوخی نیس این بار جدی جدیه...

نگا کن منو...ببین...اینا چین داره از چشام میچکه...

دوگی اگه بمیره واست مهم نیس...یه والیبالیست به نفع...به نفع سعیده...ملیکا...ملیکا...همه...همه...همه...همه...

نگار عزیزم...میدونی الان دقیقن چه مرگمه؟راه ساری...سه روز قبل رفتنت...بازی ایران و ایتالیا که بردیم....

نگار من...دوباره...تقصیر منه...دوباره..

شاید نفهمیدی که من بی اون که تو چیزی بگی سپردمت دست خدا...لعنتی عزیزم

حالم از دوباره بهم میخوره

لعنتی عزیزم...دل تنگ آشغال بازیاتم...

آهنگ خیلی ممنون و کلافه سیاوش قمیشی با همه وجودم با همه عشقم با همه یگی بودنام با سراسر احساسم

تقدیم به خاص ترین مخاطب دنیا

لعنتی عزیزم

فقط مامانم میدونه معنی این آهنگایی که گوش میدم چیه...

 
 
کـاش مـی فـهـمیـدی .... قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى: هـر طور راحـتـى ...

 

دلَـم کـه مـ ـے گـیرَد

آرام  خـودَم را دَر آغـوشْــ مـ ـے گـیرَم

خـودَم بـه تنـهـآیـ ـے

دَسـت نَـوازش بـَر سَـرَم مـ ـے کـشَم

لبـخَ ـنـد مـ ـےزَنَم وَ آهـسـته مـے گـویـَم:

گـِریـه نَکـُن عـَزیـز . مَـن هَستَـم

خ ـودَم بـه تنـهـایـ ـے

هـَواے نَداشتـه اَت را دارَم

 

جِســـآرَتْ مـــیخـواهــد نـُـزدیــک شُــدَטּ بــه اَفــکــار دُختــرےِ

کــهـ روزهـــا مـَـردانــهـ بـــا زنــدگــےِ  مــی جَنــْـگد ...

امــآشَـــب هــا... بالــِشـَـشْ

از هـِــقْ هـِــقْ هـــاےِ  دُخْتــَــرانهـ خیــــس اســـت ... !

 کارت پستال درخواستی طراحان

 

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$

مرداد :
فردی با محبت، خونگرم، دلسوز اما کمی عصبی هستید.
غالباً از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و کمی نیز احساس ترس در شما دیده می شود
.
برخی اوقات مردم از اخلاق خوب شما سوء استفاده می کنند
.

شهریور :
جدی، متفکر و تا حدی اندیشمند هستید.
در کارهایتان سرسختی و سماجت دارید و این مسئله گاهی به ضرر شما تمام می شود
.
به رغم آنکه شخص مهربانی هستید اما برخی اوقات رگه های نامهربانی در شما نمایان شده که این مسئله دیگران را آزار می دهد.

فروردین :

گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید.
بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت!...اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان خوب است

یگی خل میشود

_$$$$$$$______$$$$$$$
__$$______$$$__$$$_____$$
_$$_________$$_$$________$
_$___________$$$_________$
_$__________$$_$$________$
_$$_________$$$$$_______$$
__$$_________$$$_______$$
____$$________$_______$$
_____$$$_____________$$
_______$$___________$$
___________________$$
_________________$$
________________$$
_______________$$
_______________$$
_______________$$$__$$
________________$$_$$$
________________$$$$$$
_________________$$$$$$
______________$$$$$$$$$$

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سعید و مامان جدیدش!!!

عاغا دست کیه رفت تو حلق بچم

 

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

با یگانه دوست شدم!!!

منو نفیسه و یگانه ته کلاس همش میخندیم!!!

شیما و رکسانا هم همش سرشون تو گوشیه!!!

تینا هم داره نقاشیــــ میکشه!

نیـــکی هم خابه همش!!!

زهــــــــــرا همش بهـــــــم میگه ازت بدم میاد!!!

کیمیا و پگاه همش با هم حرف میزنن!!!

منصوره خودشیرینی میکنه!!!

فاطمه بر میگرده میگه یگان یگان بذا لپتو بکشم(من نع اون یکی یگانه)!!!

غزاله هم خابه!!!

فافا و فرزانه و بهار همش میخندن!!!

معصومه در فکره فرهاده

رویا و غزاله با هم حرف میزنن

مبینا به فکر اساد فیزیکشه

گلنوش با دهن و دماغ رفته تو حلق معلم بیچاره

بقیم خــــــــــــــــــــــر خونن

معلمم برا خودش درس میده!!!

خخخخخخخخخخخخخخخ

 

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

ابتدا استاد خوبم

حسین پناهی

به آن چه میشنوید شک نکنید !
این تاق تاق استخوان های یخ زده ماست .
آن قدر از خورشید دور شده ایم
که بین رویت این دورترین سو سو
واقعیت و خیال

تفکیک نا پذیرند.

ما تماشا چیانی هستیم
که پشت درهای بسته مانده ایم !
دیر امدیم !
خیلی دیر...
پس به ناچار
حدس می زنیم ،
شرط میبندیم ،
شک میکنیم ...
و آن سوتر
در صحنه
بازی به گونه ای دیگر در جریان است .

عشق به انسان
هر قدرتی را از پای در خواهد آورد
خوشا روزگارانی که چشمها بر لبها حق اولویت داشتند !
حقیقتا چندش آور است
هیس هیس مارهای تک دندان !

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

یگی ترور میشود

امروز رفتم سر کلاس دیدم هیییییییییییییییی وای امتحان شیمی داشتم و خبر نداشتم

زنگ دومم ورزش

زبان

دفاعی

حالم از هر چی اسم که با حرف P شروع میشه بهم میخورهههههههههههه

بدم میاد ازت حــــــــــرف P

 

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

برای اونی که دوسش دارم:

با فنجانی چای هم میتوان مست شد،اگر اویی که باید باشد،باشد

(استاد پناهی خوبم)

سلاله:فردا میریم میبینیم آب همه جا رو برداشته!همه چی به شنبه موکول میشه!!!آخرشم تو به جرم عاشق بودن منم به جرم همدست بودن سنگبار شخصیتی میشیم...

برای شادی روح شخصیت یگی و سلاله صلــــــــــــــوات

آیکون گریه در حد مـــــــــــرگ!!!

سلاله عآشــــــــــــــــــق میشود.سلاله خل میشود.سلاله شبیه یگی میشود

بوووووووووووووس برای معلم ورزشم و سلاله و نگار خانوم خودم

مهدیس:میای بریم زیر بارون قدم بزنیم؟خب با من نه...تو با یارت...من با یادت...

456

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

یگی بیخیال باشه؟یگی دیوونه نشو...

به جهــــــــــــــــــــــــــنم...

به جهنم که فردا شیمی داری

به جهنم فردا دفاعی داری

به جهنم شارژ نداری

به جهنم هیچکس جوابتو نمیده

اصن به جهنم که تو جواب نگارو نمیدی

به جهنم که دلت براش تنگ شده

به جهنم که روزی هزار بار باید منت کشی کنی

به جهنم از الان استرس فردا زنگ دومو داری

به جهنم فردا جلو همه بچها خورد میشی

به جهنم که هیچکس هیچ غلطی نمیکنه

به جهنم بت میگه مزاحم

به جهنم نتونستی بازی مارتینا رو ببینی

به جهنم هنوز هیچی درس نخوندی

به جهنم هر روز دوستات بهت اس میدن و جوابشونو نمیدی

به جهنم.................................

همه چی به جهنم...

.به جهنم هر روز آویزون گوشیه مامانی

به جهنم دیگه والیبال نمیری

به جهنم هر روز میشینی سهراب میخونی

به جهنم کسی حوصله خنده هاتو نداره

به جهنم آرش برهانی 100 تا گل زده

به جهنم سید مهدی رحمتی دم و دیقه به گوشی مامان اس میده

به جهنم هانیه ازم طلبکاره که چرا نمره دوستشو بهش گفتم

به جهنم که فردا باید بری مدرسه

...بابا همه چی به جهنم.........

اصن به هیچکس ربطی نداره من چرا این جوریم...

یگی ولش کن...واسش شکنجه روحـــــــــــی شدی...اینو بفهم...بفهـــــــــــــــــم دختر خوب

الو؟الو؟خدایا آنتن میده؟؟؟؟حواست هست؟صدا میاد؟نشکنه دلم...

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

باسمه تعالی

همکار محترم سرکار خانم...............

در صورت امکان لطفا با خروج افراد....................................جهت تمرین تیم در تاریخ...................موافقت نمایید.

    با تشکر از زحمات شما              

معلم ورزش یگی                

اینم از همونایی که دوس دارم!!!محض نمایش!!! 

به بعضیا باید گفت از هیکل گندت خجالت بکش بابا جابلوسی واسه ریزه میزه هاس نع شما دانش آموز استاد مدرسه رییس عزیز گنده

  چارشنبه..............................کتک...........................دیگه نیدونم؟؟؟؟؟

           

Whatever struggle continue the climb it may be only one step to the summit 1gi khanumi

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اهههههههههههههههههه

لعنت به ارتودنسی

آییییییییییییییییییییییییییییی دندونممممممممممممممممممممم

چی میخاستم بگم؟؟؟

یگی آلزایمر میگیرد!!!!!!!!!!!

ساعت دو نصفه شبه ناسلامتی

دیوار موسسه بیمه رو تازه رنگ کردن روش نوشتن :

« لطفا روی دیوار چیزی ننویسید »

یکی اومده با اسپری روش نوشته :

« چشم داداش شما جون بخواه » :|
 
شده حکایت منو سلاله!!!
ما میخاستیم امروز مسابقه رو برگزار کنیم اما تعطیل شدیم
 
 
 
 
خب دوسشششششششششششششششششش دارم چکار کنم؟
 

This life is yours

Take the power

to choose what you want to do

and do it well

Take the power

to loOoOove what you want in life

and love it honestly

Take the power

to walk in the forest

and be a part of nature

Take the power

to control your own life

No one else can do it for you

Take the power

to make your life happy

-Susan polis Schutz

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

درباره من

من همینم که هستم!!!
وضعیت
زن مجرد
جنسيت
زن
محل سکونت
Iran ، تهران ، تهران
سيگار
نميکشم
 
زندگي با
با والدين
تعداد بچه ها
14
تحصيلات
يک سال کالج
شغل
دانشجو
اطلاعات اضافي
همینایی که گفتمم اضافی بود
دین
اسلام
گرايش سياسي
بالا !
قد
175-180
وزن
65-70
اخلاق و برخورد
شوخ ، جدي ، بد اخلاق ، تيزهوش
مد و ظاهر
متغيير ، جين ، مد روز
+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای خدایا هووووووووووووووریاااااااااااااااااا

فدراسیون جهانی والیبال در آغاز قرن بیست و یکم طی یک نظرسنجی سراسری از کارشناسان والیبال دنیا خاست تا بازیکن قرن بیستم رو از نظرشون معرفی کنن.در نهایت این عنوان با ارزش با اکثریت قاطع آرا به ((لورنزو برناردی))رسید.این والیبالیست در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ بهترین بازیکن لیگ جهانی شناخته شده.دوستا از رفتن آقای ولاسکو ناراحت نباشین...

خوش اومدی آقای برناردی

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سیر تکامل روحی من!!!

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

دیروز...اصن لعنت به دیروز...خدایا...حواست به یگی من هست؟نشکنه دلش یه وقت...

خدایا میدونی چیه؟خــــــــــــــــیلی دوست دارم...اون وقتایی که یکیو میخام کنارم فقط تو هستی...=)

مرسی که هستی

من والیبال میخام...من سرعتی بودنمو میخام...نگی خودمو میخام...

میدونی چیه؟فقط میخاستم بهت بگم دیوونم کردی...واسه همین تولدتو تبریک گفتم...خودتم میدونستی من مزاحم نیستم...هیچوقتم نبودم...میفهمی؟بعید بدونم این چیزا رو بفهمی...ممنون...تو چرا ازم تشکر کردی؟فک کردی دوباره میخام بشم همون یگی سابق؟نع گلم...اون یگی مرد...ینی تو کشتیش...بعد تو به هیچکس اعتماد نمیکنم...این اتفاقات ثابت کرد تو هم آره...همونی...خــــــــــــــــــر خودتی گلم...اس دومو آزی واست فرستاد...من اگه بودم شاید هیچی بت نمیگفتم...کمکم کردی و نابودم کردی...بگم هیچکدومو...داد بزنم چه غلطی کردیــــــــــــ؟؟؟به مامانم نگفتم...فقط اینو بدون که مامانم خیلی خووووووووووووووبه...خــــــــــــــــــیلی...فراموشت نمیکنم...تو شاید بتونی...ولی من نع...اون روز که داشتم با معلم ورزشم حرف میزدم یه حسی فریاد میزد یگی دوباره نع...دوباره دوباره دوباره...تو دوباره رو واسم ساختی...هر بار که به معلم ورزشم اس میدم یه حسی بم میگه دوباره...اون با تو فرق میکنه...خیلی فرق داره...تو عوضی بودی...اون خوووبه اما تو نیستی...اون میدونه کیه ولی تو نمیدونی...اون دعوام میکنه بام قهر میکنه حالمو جلو ملیکا و سعیده میگیره اما تو نمیگرفتی...چرا؟نمیدونم چرا؟؟؟اون تو نیست...اون زندگیم نیس اما تو بودی...اون..اون بم نمیگه یگی سرعتی...اون نمیگه...اگه بش بگم من دارم میمیرم نمیگه نمیدونم چی باید بگم میگه به سلامتی...نمیدونم...دو تا آدم با این همه تفاوت...اون خوبه...اونو اندازه تو دوسش دارم دلت بسوزززززززززززه...به قول خودم سووووووووووووز به دلت...اون بسکتبالیه...حسمو میدونی؟ندون چه بهتررررررررررر...تو برای من خود غرورمی...وبت پاک شد...پاکش کردم...میدونی چیه؟هوم؟خیلی از دستم ناراحته...من خودمو واسه هیچکس نمیکشم...نمیرم ونمیرم...دوسش دارم...

یگی حالش ازت بهم میخووووووره...همین بسه؟

به قول اونی که دوسش دارم یا حق و شب خوش،بی یــــــــــــــــــــــادت

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

‏:(

 یگی داره خفه میشه

 یگی داره نابود میشه

 یگی داره منفجر میشه

 یگی میخاد داد بزنه:معلم ورزشم عاشقتونم شدید

 معلم ورزشم شاید بسکتبالم تو دوران دانش آموزی خوب نباشه اما تو دوران دانشجویی بازیش خوب میشه!

یگی میگه: عاشقتونم بهترین استاد دنیا

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلام...

سالن دانشگاه...

مسابقات جوانان

.. اه =(

 معلم ورزشم یا بهتره بگم استاد آیندم یگی امضاتون رو کشف کرد!!!

وای خدایا چقد بچها مدرسه افتضاحن البته ب جز یاسی و سلاله و کلاس204

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

عاغا ابتدا یه چیزی رو بگم

من اگه این وب رو ساختم فقط واسه خودمه در ضمن سعید معروف واسه من فقط یه الگو تو والیباله هممممممممممین!!!

و بگم که من بهترین معلم ورزش دنیا رو دارم.

نگار عزیزم دوستم گلم من که واست توضیح دادم.

نگار بعضی از آدم ها به بعضی چیزها عادت نمی کنند مثل من به نبودن تو !


نگار چه اون باشه چه نباشه اصن مهــــــــــــــــم نیس.من راجبش اشتباه میفکریدم.مـــــــــــربی....من مربـــــــــــــی ندارم

نگار قولتو یادت نره دوستم...ما سر اون با هم دعـــــــــــ ـــــــــ ـــــــوا نمیکنیم...

و یه چیز دیگه: 

و بگم که معـــ ــــ ــ ـــــ ـــــــــ ــم ورزشم عاشقتووووووووووووونم

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |


اهم اهم

یه خبر جدید
من دارم خاله میشمممممممممممممم
نی نی اوچولومون پسرهههههه
ووووووووای اوجبلم
بچه ها اسم قشنگ و تک سراغ دارین؟؟؟؟

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سیلوووووووووووووووووووم دوس جونیا!!!!
عاغا...
من گریم میاد عاخه چرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا؟
یه عامه عسک اوجبل داشتم اما...

عــــــــــــــــــــــــــــاغا گناه دارم خو الکی که نیس


هم چنان حالم خوب نیست !

احساس می کنم شکست خورده ام ،

در زمان ُ در عرض !

از که ؟ صحبت ِ کَس نیست ...

نمی دانم ... احساس می کنم ،

کلمه ی ابد گنجشک ِ وجودم را مسحور ِ چشمان ِ خود کرده است !

(حسین پناهی)

آره استاد پناهی منم دقیقن الان این حسو دارم

هیچ وقت

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد  

امشب دلی کشیدم

شبیه نیمه سیبی 

که به خاطر لرزش دستانم

در زیر آواری از رنگ ها 

ناپدید ماند

حسین پناهی


اوهوم!!!دقیقن

استاد خیلی حالم گرفتس...

بر گردن عشق ساده ام
که انگشترش نخی ست ،
گلوبند زمردین شعر مرا
باور نمی کند کسی ...

لعنت به شعر و من !

(حسین پناهی)

عاره لعنت به مننننننننننننننن

و حالا:::::::::

یگـــــــــــــــــــــــــی دیوووونه خرررررررررررررررررر

بیخیال باشه؟؟؟

ولش کن بابا

باشه؟؟؟

آفرین یگانه ی خووووبم

عاشقتم دختر خووووووووووب

456


+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلامممممممم

وووووووای امتحان زیستمو فیزکمو به معنای واقعععععععی گند زدم....

دارم از خودم ناامید میشم...

اصن ولم کنید میخام برم خودکشی کنممممممممم

جیییییییییییییییییییییییییییییییییغ

Martina Guiggi 1.jpg

این عکس رو گذاشتم روحیم عوض شه!!

بعله!!!

خب حالا ماجرای این چن ماه!!

فهمیدم یه مشت آشغال نامرد ریختن دورم!!!!بیخیال همه چی!!!!

َهان حالا معلم ورزشمونو بگم عاغا ینی خیــــــــــــــــــــلی عآلی هستن فوق العاده خوووووووووووووووووووووووب

خیلی راجب این موضوعات باهام صحبت کردن

و کمک بزرگی کردن

از همین جا یه دنیا ازشون تشکر میکنم

یه دنیا بووووووووووووووووووووووووووووس

number 5.jpg

بعله!!!!!!!!!!!!!!!!!

هووووووم!!!!!

دوسشووووووووووووووووووووووووون دارم یه دنیا

Pittsburgh: The NBA’s next basketball City?

اینم حسین پناهیــــــــــــــــــــــــــــ

صدای پای تو که می روی

صدای پای مرگ که می آید . . . .

دیگر چیزی را نمی شنوم !

ـــــــــــــــ(زنده یاد حسین پناهی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به جز حضـور تـو،

هیچ چیز این جهان بیکرانه را

جدی نگرفتم ... حتی عشـــق را!

(زنده یاد حسین پناهی)

این جمله هم با عقش فراوان تقدیم به نگی و معلی جووووووووووووووونیممممم

بوووووووووووووووووووووو

بایــــــــــــــــــــــــــــ

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

واسه بهترین معلم ورزش دنیا و نگار جونم

تو این روزای مضخرف که داشتم میمردم از والیبالیا فقط نگی جون بودددددد

دوستای والیبالی نامرد تر ررررررر رررر از این حرفا بودن

معلم ورزشمم که...

واقعن کمک بزرگی بهم کردن

هوووووم!شاید دارم کم کم عآآآآآآآشقشون میشم نیدونم؟؟؟

از صمیم قلب:

تکرار نشدنی هستینیه دوست نمونه یه معلم نمونه من دیگه واقعن چی میخام از دنیا؟

شاد من تا الان همه چیو اشتباه میدیدم

فرشته جون

بچه ها

من به زودی دوباره میام وبم

ببخشید این یه مدت حالم خوب نبود

میام و همه رو می لینکم

و میام با یه عآلمه عکسای عآلی

منتظرم باشید و دوستون دارم دوس جونیا

عآآآآآآآآشقتم نگار عزیزم

عآآآآآآآآآشقتونم معلم ورزش جوووووووونیم456

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلوووووووووووووووووووووم !!!!هـــــــــــــــی زندگی نامرد با آدم چه کارا نمیکنی عاغا!!!!

سرکار خانوم یگانه یه تصمیم اساسی گرفته و میخواد بزنه کلا این وبو بترکونه و یه وب جدید بزنه!!!!داره روش فک میکنههههههه!!!!آره دیگه چه میشه کرد؟؟؟؟ عاخ جونی فردا تمرین جونی دارم با فرشته جوووووووووووونم!!!!

عاغا ینی عاشقشم جونمم پاش میدم و اگه الان درجا بگه بمیر خودمو وصل میکنم به برق 1000000000000000 که درجا نابود بشم!!

!خخخخخخخخخخ دلم واسه شماره 9 تیم خراسان تنگ شده شدید!!!!عاغا دقیقن شبیه سعید بود!!!بلند میشد اسپک بزنه من مث این منگولا به جا اینکه دفاع کنم ذوق میکردم!!!آخر سر هم دوفستم کیمیا بهش گفت زهرا خانوم میدونستی خیلی شبیه سعید معروفی بعد گف آره کیمیا گف دوست من(ینی بنده)عاشق سعید معروفه عاغا این زهرا به ما یه نیگا کرد و رفت!!!!منم با خودم گفتم الان فک میکنه دفاشو نرفتم واسه اینه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

یادش بخیر چقد دلم تنگ شد واسه کیوون خانوم محبوب قلب ها!

!!خخخخخخخخخخخخخخخ و چقد دلم تنگ شد واسه مسخره بازیای نگار7!!!اوخـــــــــــــــــی دور و بر تیم ما نپلک بگو خب!!

!! و دلم تنگ شده واسه تیم آ شرقی!!!!نازنین،نگار،سمیرا،محدثه(عاغا اینجاش ترکیه بلد نیستم)حدیث بابا حدیث ن محدثه!!!

! دلم تنگ شده واسه کل کل کردن با بازیکا حریف لب تور!!!بزن همون منطقه بازیکن توش نیس بزن همون جا طبق نقشه بزن سوراخه!!!!

خخخخخخخخخخخخ دلم تنگ شده واسه اخمای فرشته جون که از صدتا فش بدتر بود!!!

دلم تنگ شده واسه اون هپکو دروازه تهران گفتنای زینت جون!!

! دلم تنگ شده واسه لهجه آذری خودمو لهجه نازنین دیووووونه!!!! دلم تگ شده واسه غرغر کردنای خودم سر بچه ها!

!! و بیشتر از همه دلم تنگ شده واسه تو نگار عزیزم!!! و همین تا بعد

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلوم دوس جونا.

من اصن حالم خوب نیس.حوصله هیچیو ندارم..

وبم قاطی کرده شرمنده باید یه سریا رو لینک میکردم که نمیشه وبم واقعن قاطی کرده!!!عاغا چن تا از دوستان گفتن بیو بدم باشه چشب!

!!نام:اصغر!!خو یگانه ام دیگه

نام خانوادگی:والیبالیست زاده اصل

شغل:والیبالیست

پست:سرعتی زن

قد:174

وزن:48(مسخره نکن در ضمن اسکلت ام مشکلیه؟؟؟اصن با اسکلت بودن خودم حال میکنم شما حرفی دارین؟؟؟؟؟)

تاریخ تولد:9/آگوست/1998

لقب:یگی معروف و مارتینا

محل تحصیل:سالن والیبال

تیم:تیم استانم

سابقه بازیکنی:6سال

عقش:خدا جون،خونوادم،معلم ورزش جونم،نگی جونم،سعید،مارتینا،دوس جونام

هدف آینده:رفتن به ایتالیا و بازی کردن واسه تیم پیاچزنا و تیم ملی و دخمل خوب شدن!!!

همین سوالی بود بپرسید پرسیدن عیب نیست ندانستن هم عیب نیست بالاخره هرکی با یه چیزی خوشه دیگه!!بای بای

+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |

سلووووووووووم دوس جونا!!!!من سه شنبه دارم میرم مشهد مسابقاته!!!!نیستم احتمالا تا جمعه!!!!عاغا واسمون دوعا کنید مقام بیاریم!!!عاغا من این مسابقات نمیتونم شماره سعیدمو بپوشم عاخه چررررررررررررررررا(یکی از بچه ها که من اصن دوسش ندارم عاشق سعیدمه اونم 4 رو میخواد منتها چون من مسابقات جوانان 4 پوشیدم متاسفانه این دفه نوبت اونه!!) تازشم شوماره 6 رو غزال میخواد بپوشه پس من شماره 10 رو میپوشم(عاغا من غفور بشو نیستمااااااااااا به عشق لئو مسی میپوشم!!!!)به هر حال!!!!عاغا من کلا میخوام تو این مسابقات بترکونم!!!خخخخخخ کلا تو مسابقات بچه ها سعید صدام میکنن!!!اما عاخه وقتی4 نپوشم که دیگه سعید نیستم که...بچه ها باید صدام کنن امیر!!عاغا امیر به قیافم نمیاد!!!آخــــــــــی نگی جونم شوماره 6 رو غزال میپوشه ولی هیشکی جای تو رو پر نمیکنه!!!ینی نمیتونه!!!!وقتی فرشته جون فهمید یه سال دیگه میخوای بمونی خیلی ناراحت شد!!!من گوفتم من دل نگی رو نمیسوزونم به نگی میگم فرشته جون همش دعوام میکنه!!!خخخخخخخخخخخخخخخ!!!عاغا 11 رو هم میتونم بپوشماااااااااااااا مث سباستین سوله بشمممممممممم!!!!در کل خیلی دوفستون دارم و زود زود برمیگردم!!!بای بای
+ تاریخ ساعت نویسنده یگی عاشق معلم ورزشش |