๑ღسرعتـی زن آینــده تیم ملــی والیبـال๑ღ

Volleyball...is my life

خستم

از همه چی

از آدمای بی خودی که فقط اسمشون دوسته

از اطرافیانم

خیلی دلم شکسته

بدجوری شکسته

باس زودتر از این حرفا میرفتم

میخام دیگه برا خودم نباشم

از یگی بودن از یگانه بودن از بازیچه شدن دست یه مربی آشغالی خستم

یه دختر خوب برا خانوادم

یه دوست خوب برا دوس جونیام

یه سرعتی زن برا مربی جدیدم

و یه آدم خوب برا کسی که حالا اندازه دنیا برا ارزشمنده

کسی ک کنارش به صددرصد آرامش میرم

کسی که از والیبال حرفی برام نداره

کسی که وقتی گفتم اگه یه روزی دلم برات تنگ بشه چکار کنم...گفت اگه اراده کنی میتونی ببینیم

اما من احمق نبودم...هر وقت باید بودم نبودم...

میخام از این به بعد براش باشم...

نمیخام دیگه هیچوقت مریض شه...نمیخام دیگه بی انرژی باشه...میخام بشه همون آدم سابق

خب دیگه

خوبی بدی بوده حلال کنید

اگه حرفی زدم ناراحت شدین برخورد بدی داشتم شرمنده

برام دعا کنید

ممنون بخاطر تک تک کامنتاتون

فدای همتون

بوووووووووووس

بای بای

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

خانوم خاص عزیزم

توروخدا مواظب خودت باشBegging

توروخدا همیشه حالت خوب باشه

توروخدا دیگه نرو بیمارستان

توروخدا دیگه منو نبر تا دم سکته کردن

امروز میزنگم بت و دعوات میکنم که چرا خانوم خاص بدی هستی و مراقب خودت نیستی

یگی فدات

عاشقتم

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

سلامشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

من دیروز عالی بودم مث همیشهشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

بدون نفض بدون اشتباه با همون سرعت و دقت و اقتدار و با همون قیافه حرص درآر همیشگیشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

اما...یه ذره دلتنگم...فقط یه ذره...هعـــی...هرکجا هستی خوب باشی خاهری گلم...

و پنجشنبه دیدن قیافه مربیای چت و آشغالی تو اون سالن خراب شده لعنتی خاک بر سر نفرت انگیز چندش انگیز...

مهم نیس

و من...یگانه میخام اراده کنم چون دو سال دیگه هیولا به سراغم خاهد آمدشِکـْـــلـَکْ هآے خآنـــومے

باید درس بخونم........باید

پس از امروز:اراده+تلاش+هدف+دانشگاه گیلان=رسیدن به چیزایی که همیشه تو زندگی حقمه ینی بهترین بودن

و دیگه نباید مامان اینا رو ناراحت کنم

باید بجنگم...باید باید باید

و مرسی از خانوم خاص مهربونم که همیشه با حرفاش خوبم میکنه...خدایا مواظبش باش که خیلی فوق العادس

من میخام محکم باشم

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

پِسَر:بُرُو دیگِهـ نِمیـ خوآمِتــ.دیگِهـ تَمومِهــ!!!

دُختَر:عِشقَمــ مَنـ بِدونِـ تو میمیرَمــ.چرآ نمیـ فَهمیـــــ؟!

 پِسَر:دیگِهـ اَزَت خَستِهـ شُدَمـ.عِشقِتـــ بَرآم تِکرآریــ شُدِهـ.....وَ تِلِفُنـــ قَطعـ شُد.....

 دُختَر خیلیــ اَفسُردِهـ وَ نآرآحَتــ میرِهـ تو اُتاقِشـــ.چِشمِشــ میوفتِهـ بِهـ مآنیتُور کامپیوتِر! عَکسِـ عِشقِشو میبینِهـ اَشکــ تو چِشآشــــ حَلقِهــ میزَنِهـ...آهَنِگـــ مورِدِ عَلاقِهــ عِشقِشو میذآرِهــ وَ گوشـ میدِهـ دیگِهـ اَشکاشـ تابــ نمیآرَنــ وَ میریزَنــ دُختَر اِحساسـ میکَرد یِهـ تیکِهـ اَز وُجودِشـــ رو اَز دَستـ دادِه...

 اونــ شَبـ دُختَر خوابِشـ نَبُرد.بِهـ پِسَر پیآم داد:اَلان کِهـ اینـ پَیآمو میخونیـــ جِسمَمـ باهاتـ غَریبهـ شُدِهـ وَلیـ دِلَمـ هَمیـــــــــــــــــــشِهـ دوسِتـ دآرِهـ.... بِهـ اُمیدِ بیداریـ جِسمـ هاااا.....خُداحافِظـــ برایِــ هَمیشِهـ

 بِهـ طَرَِفِــ پَنجِرِهـ بُزُرگـِ اُتاقِشــ میرِهـ.ساعَتـ دَقیقاَ 3:34 بود کِهـ دَر سُکوتـ وُ تاریکیـ خودِشـ رو اَز بالایِـ پَنجرِِهــ بِهـ پایینـ پَرتـ کَرد.....دُختَر بَرایِـ هَمیشِهـ تو تَنهاییـــ مُرد.....

 صُبح مادَر دُخترَ طِبقِ عادَتـ هَمیشِگیـ بِهـ اُتاقِـ دُختَرشـ رَفتـ تآ بیدارِشـ کُنه اَمآ دُختر رو نَدید.... تِلِفُن هَمراهِ دُختَــــر کِهـ مُدآمـ زَنگـ میخوُرد تَوَجُهِشـ رو جَلبـ کَرد!!!بِهـ سَمتِـ گوشیـ رَفتــ.... پِسَریـ مُدآمـ دآشتــ تَمآســ میگِرِفتـــ.چِشمـِـــ مادَر دُختَر بِهـ پَیامیــ اُفتاد کِهـ هَمونـ پِسَر فِرِستادِهـ بود: عَزیزَمـ,عِشقَمـ,بِخُدا شوخیـ کَردَمـ مَن هَنوز دوسِت دآرَمـ مِثلِـ هَمیشِهـ عاشِقِتَمـ خوآهِشـ میکُنَمـ عِشقَمــ فَقَط یِهـ فُرصَتـ توروخُدآ......

 اون پَیامـ دَقیقا ساعَتِ 3:35 اِرسالـ شُدِهـ بود.....

 مادَرِ دُختَر بِهـ طَرَفِـ پَنجِرِهـ اُتاقــ رَفتـ کِهـ کامِلا باز بود وَ چیزیـ رو کِهـ میدید باوَر نمیکَرد......

 کلیپسِـ دُختَر بِهـ بَندِ لباسیـ هَمسایِهـ گیر کَردِهـ بود.....آرِهـ اون دُختَر زِندِهـ بود......

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ:دی

Like 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

والیبالمو از نو شروع کردم تا کور شود هر آن که نتواند ببیند

خخخخخخخخخخخخخخ:دی

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

خیلی از اینجا حالم بهم میخوره...

خاطره هایی توش دارم که عذابم میده...

والیبالم...

مربی که نمیخام داشته باشم...

چرا اینجوری؟

خیلی دلم برا یه نفر تنگ شده...هفته پیش دوشنبه دیدمش...دیشب اس داد بم...میتونستم امروز ببینمش...اما گفتم نمیخام ببینمت...میترسم بت وابسته بشم...مث مربی که نمیخام داشته باشمش...

چرا هیچ دوستی ندارم؟چرا تنها موندم...پ اون همه یگی جون من تا آخرش بات رفیقم چی شد؟کدوم گوری رف؟

WTF

یه سالی که نگار نبود برام خیلی سخت بود...یه سال دیگم نیست...شاید دیگه برنگرده ایران...

نمیخام بزنم زیر گریه چون قوی شدم...قوی تر از قبل...

 اون کسی که دوسش دارم میدونم ازم ناراحت شدی شاید...شایدم برات مهم نی...نمیدونم...من واقن دوست دارم اما ببخش که رفتارام خیلی سرده...میترسم برگردم به گذشته تلخ...

 تو بهم دادی آرامشو/حالا که دل من باهاته شکر

با تو تنها نمیپرم با حتا یه آدم ناتو هرجا نمیدم دست احدی آتو فردا نمیگیره هیچکسی جاتو از ما

 میخاستم این وبو پاک کنم اما دلم نیومد...شاید بین این همه خاطرات تلخ دو سه تا شیرین هم بود...

امسال تو مسابقات نیستم...به خاطر مربیای آشغالی

لعنت به همتون 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

۱۸+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۱۷+

.

.

.

.

.

۱۶+

.

.

.

۱۵+

.

.

۱۴+

.

.

.

۱۳+

.

.

۱۲+

.

.

.

۱۱+

.

.

.

۱۰+

.

.

.

.

۹+

.

.

.

۸+

.

.

.

.

۷+

.

.

.

۶+

.

.

.

.

۵+

.

.

.

.

۴+

.

.

.

۳+

.

.

.

۲+

.

.

.

۱+

.

.

۰

.

.

.

۱-

.

.

.

۲-

.

.

.

۳-

.

.

.

۴-

.

.

.

۵-

.

.

.

۶-

اينجا ديگه هوا سرد ميشه بايد كاپشن بپوشي

...

به نام خدا

خداايا خودت بنده خودت رو ديدي

داره دنبال پست خاك برسري ميگرده...

من ديگه مزاحم نميشم ولي يه گناه به جمع گناهاش اضافه كن

دهنشم سرويس كن...

يه ثوابم براي من بنويس كه كمكت كردم مچشو بگيري

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

خاموش کردن شمع فردی دیگر
باعث نخواهد شد شمع شما
درخشانتر نور افشانی کند !

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |


خرخون مجرم نیست، بیمار است.


بیایید با خرخون ها مثل بیماران رفتار کنیم…!


« ستاد حمایت از بیماریهای خیلی خیلی خاص!!» :(

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

یگانه معروف , yeganeh4444

امید اف آی , omidfivb

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

    •مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...

   •اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

   •פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئیـاتــ ِ ایـטּ כُنیــا هَســتــ


   •تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ سـانسورـے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم "

   •כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ 

   •כیگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

   •اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

    •نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ هَمیـشگــے ...

   •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

    •وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ 

   ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

    •میــــــــبـُرمــــــ ... !!

    •مـَטּ یـڪــ " دُخــتَــرَم"

     •صـافـَمـ ... 

     •سـاכمــ ...

    • وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

  •بسیــــــــــــــــــار ..
تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

سلام دوست جونیا!!!ببخشید سرم شلوغه

1gi4.blogfa.com

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

از این متنا که خودم حالم ازشون بهم میخوره اما خب...

من...

معلما مدرسمون...

و دیگر هیچ

نه و دیگر ادامه مطلب


ادامـه مطـلب
تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

بودن یگی یا نبودن یگی

واقعن مسئله اینه؟بنی من اگه باشم یا نباشم این معادله دو مجهولــی حل میشه؟

احساسات یا منطق...عشق یا خنثی بودن...

سازگار نیست...تو با عشق خنثی باشی ...با منطق احساساتتو بروز بدی یا در عین بودن نباشی و برعکس...نمیشــــــــــــــه

اما میشه...اطرافمونو نگا کنیم...ما دقیقن به همین حالتا نیاز داریم...

با این حالتا شاید مهمتر از قبل باشیم...

الف)

1-باشی و نباشی...یه جاهایی که نیازه باشی کسی بهت نیاز داره نباشی...عذابش بدی تا بفهمه هستی مهمتر از قبل

2-با خنثی بودن عشق بورزی...کثیف ترین حالت ممکن...دوسش نداشته باشی و بگی دوست دارم...شکست بخوره...ناامید بشه...خودشو فراموش کنه و تصمیم بگیره مث تو بشه...جهان پر شه از یه عالمه عشق دروغین...

3-با منطق عشقتو بروز بدی...بگو اگه این کارو کنی منم دوست دارم...بذا به خاسته هات برسونتت

ب)

1-نباشی و باشی...ینی انقدر یکیو دوس داشته باشی که حتا اگه اون جایی نباشی که هست هم دلت اونجا باشه...

2-با عشق خنثی باشی...عاشق باشیو نگی دوست دارم...بذاری با اون کسی که دوسش داره حرف بزنه نه با تو...بذاری راحت باشه با اونی که دوسش داره

3-در عین عاشق بودن منطقی باشی...بگی اگه من برمو بگم عاشقتم شاید اونیو که دوس داره از دست بده....

کدوم؟؟؟

میخای کدوم باشی؟؟؟

اگه الف باشی یه آدم موفق و با سیاستی

اما

اگه ب باشی دیوونه ای

از دید این آدم بزرگا

دکتر شریعتی من تصمیم خودمو به همین زودیا میگیرم...انسان نقطه ایست بین صفر و بی نهایت...بی نهایت فرشته و بی نهایت لجن

یگی اینا رو نوشته است

با تشکر

و

خوشالم که یه معادله دو مجهولیو حل کردم

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

 
مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...
تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

بهم بگو اینجوری نیستی

جون یگی بگو

تو رو جون همون سعیده که خیلی دوسش داری

بگو...

بگو مث لعنتی عزیزم نیستی

یگی داره زار میزنه

یگی داره مث سگ گریه میکنه

بگوووووووووووووو

یگی داره واقعن میمیره...شوخی شوخی نیس این بار جدی جدیه...

نگا کن منو...ببین...اینا چین داره از چشام میچکه...

دوگی اگه بمیره واست مهم نیس...یه والیبالیست به نفع...به نفع سعیده...ملیکا...ملیکا...همه...همه...همه...همه...

نگار عزیزم...میدونی الان دقیقن چه مرگمه؟راه ساری...سه روز قبل رفتنت...بازی ایران و ایتالیا که بردیم....

نگار من...دوباره...تقصیر منه...دوباره..

شاید نفهمیدی که من بی اون که تو چیزی بگی سپردمت دست خدا...لعنتی عزیزم

حالم از دوباره بهم میخوره

لعنتی عزیزم...دل تنگ آشغال بازیاتم...

آهنگ خیلی ممنون و کلافه سیاوش قمیشی با همه وجودم با همه عشقم با همه یگی بودنام با سراسر احساسم

تقدیم به خاص ترین مخاطب دنیا

لعنتی عزیزم

فقط مامانم میدونه معنی این آهنگایی که گوش میدم چیه...

 
 
کـاش مـی فـهـمیـدی .... قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى: هـر طور راحـتـى ...

 

دلَـم کـه مـ ـے گـیرَد

آرام  خـودَم را دَر آغـوشْــ مـ ـے گـیرَم

خـودَم بـه تنـهـآیـ ـے

دَسـت نَـوازش بـَر سَـرَم مـ ـے کـشَم

لبـخَ ـنـد مـ ـےزَنَم وَ آهـسـته مـے گـویـَم:

گـِریـه نَکـُن عـَزیـز . مَـن هَستَـم

خ ـودَم بـه تنـهـایـ ـے

هـَواے نَداشتـه اَت را دارَم

 

جِســـآرَتْ مـــیخـواهــد نـُـزدیــک شُــدَטּ بــه اَفــکــار دُختــرےِ

کــهـ روزهـــا مـَـردانــهـ بـــا زنــدگــےِ  مــی جَنــْـگد ...

امــآشَـــب هــا... بالــِشـَـشْ

از هـِــقْ هـِــقْ هـــاےِ  دُخْتــَــرانهـ خیــــس اســـت ... !

 کارت پستال درخواستی طراحان

 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$

مرداد :
فردی با محبت، خونگرم، دلسوز اما کمی عصبی هستید.
غالباً از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و کمی نیز احساس ترس در شما دیده می شود
.
برخی اوقات مردم از اخلاق خوب شما سوء استفاده می کنند
.

شهریور :
جدی، متفکر و تا حدی اندیشمند هستید.
در کارهایتان سرسختی و سماجت دارید و این مسئله گاهی به ضرر شما تمام می شود
.
به رغم آنکه شخص مهربانی هستید اما برخی اوقات رگه های نامهربانی در شما نمایان شده که این مسئله دیگران را آزار می دهد.

فروردین :

گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید.
بسیار رک گو هستید و عاشق مسافرت!...اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید و پشتکارتان خوب است

یگی خل میشود

_$$$$$$$______$$$$$$$
__$$______$$$__$$$_____$$
_$$_________$$_$$________$
_$___________$$$_________$
_$__________$$_$$________$
_$$_________$$$$$_______$$
__$$_________$$$_______$$
____$$________$_______$$
_____$$$_____________$$
_______$$___________$$
___________________$$
_________________$$
________________$$
_______________$$
_______________$$
_______________$$$__$$
________________$$_$$$
________________$$$$$$
_________________$$$$$$
______________$$$$$$$$$$

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

سعید و مامان جدیدش!!!

عاغا دست کیه رفت تو حلق بچم

 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

با یگانه دوست شدم!!!

منو نفیسه و یگانه ته کلاس همش میخندیم!!!

شیما و رکسانا هم همش سرشون تو گوشیه!!!

تینا هم داره نقاشیــــ میکشه!

نیـــکی هم خابه همش!!!

زهــــــــــرا همش بهـــــــم میگه ازت بدم میاد!!!

کیمیا و پگاه همش با هم حرف میزنن!!!

منصوره خودشیرینی میکنه!!!

فاطمه بر میگرده میگه یگان یگان بذا لپتو بکشم(من نع اون یکی یگانه)!!!

غزاله هم خابه!!!

فافا و فرزانه و بهار همش میخندن!!!

معصومه در فکره فرهاده

رویا و غزاله با هم حرف میزنن

مبینا به فکر اساد فیزیکشه

گلنوش با دهن و دماغ رفته تو حلق معلم بیچاره

بقیم خــــــــــــــــــــــر خونن

معلمم برا خودش درس میده!!!

خخخخخخخخخخخخخخخ

 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

ابتدا استاد خوبم

حسین پناهی

به آن چه میشنوید شک نکنید !
این تاق تاق استخوان های یخ زده ماست .
آن قدر از خورشید دور شده ایم
که بین رویت این دورترین سو سو
واقعیت و خیال

تفکیک نا پذیرند.

ما تماشا چیانی هستیم
که پشت درهای بسته مانده ایم !
دیر امدیم !
خیلی دیر...
پس به ناچار
حدس می زنیم ،
شرط میبندیم ،
شک میکنیم ...
و آن سوتر
در صحنه
بازی به گونه ای دیگر در جریان است .

عشق به انسان
هر قدرتی را از پای در خواهد آورد
خوشا روزگارانی که چشمها بر لبها حق اولویت داشتند !
حقیقتا چندش آور است
هیس هیس مارهای تک دندان !

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

یگی ترور میشود

امروز رفتم سر کلاس دیدم هیییییییییییییییی وای امتحان شیمی داشتم و خبر نداشتم

زنگ دومم ورزش

زبان

دفاعی

حالم از هر چی اسم که با حرف P شروع میشه بهم میخورهههههههههههه

بدم میاد ازت حــــــــــرف P

 

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

برای اونی که دوسش دارم:

با فنجانی چای هم میتوان مست شد،اگر اویی که باید باشد،باشد

(استاد پناهی خوبم)

سلاله:فردا میریم میبینیم آب همه جا رو برداشته!همه چی به شنبه موکول میشه!!!آخرشم تو به جرم عاشق بودن منم به جرم همدست بودن سنگبار شخصیتی میشیم...

برای شادی روح شخصیت یگی و سلاله صلــــــــــــــوات

آیکون گریه در حد مـــــــــــرگ!!!

سلاله عآشــــــــــــــــــق میشود.سلاله خل میشود.سلاله شبیه یگی میشود

بوووووووووووووس برای معلم ورزشم و سلاله و نگار خانوم خودم

مهدیس:میای بریم زیر بارون قدم بزنیم؟خب با من نه...تو با یارت...من با یادت...

456

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

یگی بیخیال باشه؟یگی دیوونه نشو...

به جهــــــــــــــــــــــــــنم...

به جهنم که فردا شیمی داری

به جهنم فردا دفاعی داری

به جهنم شارژ نداری

به جهنم هیچکس جوابتو نمیده

اصن به جهنم که تو جواب نگارو نمیدی

به جهنم که دلت براش تنگ شده

به جهنم که روزی هزار بار باید منت کشی کنی

به جهنم از الان استرس فردا زنگ دومو داری

به جهنم فردا جلو همه بچها خورد میشی

به جهنم که هیچکس هیچ غلطی نمیکنه

به جهنم بت میگه مزاحم

به جهنم نتونستی بازی مارتینا رو ببینی

به جهنم هنوز هیچی درس نخوندی

به جهنم هر روز دوستات بهت اس میدن و جوابشونو نمیدی

به جهنم.................................

همه چی به جهنم...

.به جهنم هر روز آویزون گوشیه مامانی

به جهنم دیگه والیبال نمیری

به جهنم هر روز میشینی سهراب میخونی

به جهنم کسی حوصله خنده هاتو نداره

به جهنم آرش برهانی 100 تا گل زده

به جهنم سید مهدی رحمتی دم و دیقه به گوشی مامان اس میده

به جهنم هانیه ازم طلبکاره که چرا نمره دوستشو بهش گفتم

به جهنم که فردا باید بری مدرسه

...بابا همه چی به جهنم.........

اصن به هیچکس ربطی نداره من چرا این جوریم...

یگی ولش کن...واسش شکنجه روحـــــــــــی شدی...اینو بفهم...بفهـــــــــــــــــم دختر خوب

الو؟الو؟خدایا آنتن میده؟؟؟؟حواست هست؟صدا میاد؟نشکنه دلم...

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

باسمه تعالی

همکار محترم سرکار خانم...............

در صورت امکان لطفا با خروج افراد....................................جهت تمرین تیم در تاریخ...................موافقت نمایید.

    با تشکر از زحمات شما              

معلم ورزش یگی                

اینم از همونایی که دوس دارم!!!محض نمایش!!! 

به بعضیا باید گفت از هیکل گندت خجالت بکش بابا جابلوسی واسه ریزه میزه هاس نع شما دانش آموز استاد مدرسه رییس عزیز گنده

  چارشنبه..............................کتک...........................دیگه نیدونم؟؟؟؟؟

           

Whatever struggle continue the climb it may be only one step to the summit 1gi khanumi

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اهههههههههههههههههه

لعنت به ارتودنسی

آییییییییییییییییییییییییییییی دندونممممممممممممممممممممم

چی میخاستم بگم؟؟؟

یگی آلزایمر میگیرد!!!!!!!!!!!

ساعت دو نصفه شبه ناسلامتی

دیوار موسسه بیمه رو تازه رنگ کردن روش نوشتن :

« لطفا روی دیوار چیزی ننویسید »

یکی اومده با اسپری روش نوشته :

« چشم داداش شما جون بخواه » :|
 
شده حکایت منو سلاله!!!
ما میخاستیم امروز مسابقه رو برگزار کنیم اما تعطیل شدیم
 
 
 
 
خب دوسشششششششششششششششششش دارم چکار کنم؟
 

This life is yours

Take the power

to choose what you want to do

and do it well

Take the power

to loOoOove what you want in life

and love it honestly

Take the power

to walk in the forest

and be a part of nature

Take the power

to control your own life

No one else can do it for you

Take the power

to make your life happy

-Susan polis Schutz

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

درباره من

من همینم که هستم!!!
وضعیت
زن مجرد
جنسيت
زن
محل سکونت
Iran ، تهران ، تهران
سيگار
نميکشم
 
زندگي با
با والدين
تعداد بچه ها
14
تحصيلات
يک سال کالج
شغل
دانشجو
اطلاعات اضافي
همینایی که گفتمم اضافی بود
دین
اسلام
گرايش سياسي
بالا !
قد
175-180
وزن
65-70
اخلاق و برخورد
شوخ ، جدي ، بد اخلاق ، تيزهوش
مد و ظاهر
متغيير ، جين ، مد روز
تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای خدایا هووووووووووووووریاااااااااااااااااا

فدراسیون جهانی والیبال در آغاز قرن بیست و یکم طی یک نظرسنجی سراسری از کارشناسان والیبال دنیا خاست تا بازیکن قرن بیستم رو از نظرشون معرفی کنن.در نهایت این عنوان با ارزش با اکثریت قاطع آرا به ((لورنزو برناردی))رسید.این والیبالیست در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ بهترین بازیکن لیگ جهانی شناخته شده.دوستا از رفتن آقای ولاسکو ناراحت نباشین...

خوش اومدی آقای برناردی

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

سیر تکامل روحی من!!!

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

دیروز...اصن لعنت به دیروز...خدایا...حواست به یگی من هست؟نشکنه دلش یه وقت...

خدایا میدونی چیه؟خــــــــــــــــیلی دوست دارم...اون وقتایی که یکیو میخام کنارم فقط تو هستی...=)

مرسی که هستی

من والیبال میخام...من سرعتی بودنمو میخام...نگی خودمو میخام...

میدونی چیه؟فقط میخاستم بهت بگم دیوونم کردی...واسه همین تولدتو تبریک گفتم...خودتم میدونستی من مزاحم نیستم...هیچوقتم نبودم...میفهمی؟بعید بدونم این چیزا رو بفهمی...ممنون...تو چرا ازم تشکر کردی؟فک کردی دوباره میخام بشم همون یگی سابق؟نع گلم...اون یگی مرد...ینی تو کشتیش...بعد تو به هیچکس اعتماد نمیکنم...این اتفاقات ثابت کرد تو هم آره...همونی...خــــــــــــــــــر خودتی گلم...اس دومو آزی واست فرستاد...من اگه بودم شاید هیچی بت نمیگفتم...کمکم کردی و نابودم کردی...بگم هیچکدومو...داد بزنم چه غلطی کردیــــــــــــ؟؟؟به مامانم نگفتم...فقط اینو بدون که مامانم خیلی خووووووووووووووبه...خــــــــــــــــــیلی...فراموشت نمیکنم...تو شاید بتونی...ولی من نع...اون روز که داشتم با معلم ورزشم حرف میزدم یه حسی فریاد میزد یگی دوباره نع...دوباره دوباره دوباره...تو دوباره رو واسم ساختی...هر بار که به معلم ورزشم اس میدم یه حسی بم میگه دوباره...اون با تو فرق میکنه...خیلی فرق داره...تو عوضی بودی...اون خوووبه اما تو نیستی...اون میدونه کیه ولی تو نمیدونی...اون دعوام میکنه بام قهر میکنه حالمو جلو ملیکا و سعیده میگیره اما تو نمیگرفتی...چرا؟نمیدونم چرا؟؟؟اون تو نیست...اون زندگیم نیس اما تو بودی...اون..اون بم نمیگه یگی سرعتی...اون نمیگه...اگه بش بگم من دارم میمیرم نمیگه نمیدونم چی باید بگم میگه به سلامتی...نمیدونم...دو تا آدم با این همه تفاوت...اون خوبه...اونو اندازه تو دوسش دارم دلت بسوزززززززززززه...به قول خودم سووووووووووووز به دلت...اون بسکتبالیه...حسمو میدونی؟ندون چه بهتررررررررررر...تو برای من خود غرورمی...وبت پاک شد...پاکش کردم...میدونی چیه؟هوم؟خیلی از دستم ناراحته...من خودمو واسه هیچکس نمیکشم...نمیرم ونمیرم...دوسش دارم...

یگی حالش ازت بهم میخووووووره...همین بسه؟

به قول اونی که دوسش دارم یا حق و شب خوش،بی یــــــــــــــــــــــادت

تاريخ سـاعت نويسنده Yegi mid blocker| |

MiSs-A